ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 11/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej
jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez KORMEX Arleta Urbaniak-Konieczna, Robert Konieczny Spółka Jawna ul. Poznańska 108
64-000 Kościan.