ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 10/ZO/2019 na dostawę artykułów biurowych najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma PHU BAS Jacek Kopienka Widziszewo.
Druga oferta wpłynęła od P.H.U. FORMAT Dariusz Krawczyk ul. Dolna 55 Grodzisk Wlkp.