ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 23/ZO/2018 na wykonanie opinii stanu technicznego 3 pompowni
ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Kościana w ul. Nacławskiej, ul. Granicznej oraz Kruszewskiego najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma ENTiW dr inż Tomasz Pawlak ul. Polna 64/7 Ponzań.
Druga oferta wpłynęła od Firmy Doradczo-Usługowej Budownictwa Europrojekt z m. Brzezie.