UCHWAŁA NR III/13/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości