ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 12/ZO/2019 na sprzedaż, dostawę i rozładunek flokulantów do
odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie:
 1. w postaci proszku - jako jedyna złożyła ofertę KORONA JV Sp. z o.o.
 2. w postaci emulsji - najkorzystniejszą ofertę obliczoną wg kryterium określonym w zapytaniu ofertowym złożyła firma
    KORONA JV sp. z o.o.
Pozostałe oferty na flokulant w postaci emulsji zostały złozone przez Brenntag Polska Sp. z o.o. i Klimapol Sp. z o.o.