UCHWAŁA NR SO-0957/46/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 ROKU

Uchwała Nr SO-0957/46/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana