ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 15/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę zbiornika
oraz wykonanie przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Stacji Uzdatniania Wody ŁAZIENKI  w Kościanie jako jedyna

wpłynęła oferta złozona przez HYDRO - PARTNER Sp. z o.o. Leszno.