ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 17/ZO/2019 na rozbidowę systemu sterowania i nadzoru SCADA
istniejącego systemu sterowania pompami głębinowymi SUW ŁAZIENKI z poziomu SUW Jesionowa jako jedyna wpłynęła oferta złożona
przez POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Sp. K. Poznań.