Dokumentacja kontroli.

Dokumentacja kontroli:
- książka kontroli,
- protokóły kontroli.