UCHWAŁA NR SO-0950/1/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 01 LUTEGO 2019 ROKU W SPRAWIE WYDANIA NA WNIOSEK EMITENTA OPINII O MOŻLIWOŚCI WYKUPU EMITO

Treść uchwały