ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 19/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę przenośnego
automatycznego samplera do poboru próbek ścieków średniodobowych jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Hach Lange Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław.