ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż działąjąc zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu procedur dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro zamykają zapytanie ofertowe nr 21/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych fi 100 bez dokonania wyboru oferty.