ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 22/ZO/2019 na montaż bramy rolowanej w pomiesczeniu chloratora
na SUW Jesionowa 4 w Kościanie jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez PHU Chojnacki Zbigniew Chojnacki Kowalewo 19, 64-061 Kamieniec.