ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 23/ZO/2019 na sprzedaż, dostawę i rozładunek rur i armatury najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma HAŁAS Leszno.

Pozostałe oderty zostały złożone przez:

1. EKO-TERM Szczodre

2. Cetel Serwis Sp. z o.o. Głuchowo

3. PPH RAKAPOL Sp.z o.o. Poznań

4. HTI BP Sp. z o.o. Zachód Sp. K. Poznań