ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 24/ZO/2019 na sprzedaż, dostawę i rozładunek studni betonowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. K. Rawicz

Pozostałe oderty zostały złożone przez:

1. HTI BP Sp. z o.o. Zachód Sp. K Poznań

2. Firma Hałas Leszno

Zamawiający odrzucił ofertę formy Cetel Serwis Sp. z o.o. Głuchowo. Treść złożonej oferty nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.