ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 25/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę analizatora chloru wolnego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HACH LANGE Wrocław.

Druga oferta została złożona przez GREMES z Bolesławca.