UCHWAŁA NR V/43/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2019-2030

treść uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

objaśnienia przyjętych wartości