UCHWAŁA NR V/44/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6