ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 29/ZO/2019 na wykonanie z laminatów TWS dwuczęściowego przykrycia zbiornika piaskownika na Oczyszczalni  Ścieków w Kościanie (64-000) przy ul. Kanałowej 1 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
LAMINOMET S.C. ul. Solna 1, 62-650 Kłodawa.