ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 26/ZO/2019 na dostawę wody do picia najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. SEKWIM BIS Waldemar Sekuła Kościan.

Druga oferta została złożona przez CD Partner Sp. z o.o. Poznań.