INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PRAWNYM

Treść informacji