ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 31/ZO/2019 na regenerację 4 otworów studziennych na ujęciach wód podziemnych
najkorzystniejsza ofera została złożona przez Zakład Sudniarski Janusz Frukacz.

Druga oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Wiertnicze Piotr Smoleński.