ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 32/ZO/2019 na świadczenie usług telefoii komórkowej w ramach wspólnego konta
obejmującego wszystkie numery abonenckie wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych najkorzytsniejszą ofertę złożył T-Mobile S.A.
Pozostałe oferty zostały złożone przez:
- Orange Polska S.A.
- Polkomtel Sp. z o.o.
- Telestrada S.A.