UCHWAŁA NR VI/67/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 16 MAJA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2019-2030

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości