UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 16 MAJA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9