Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2018 rok

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2018 rok.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2018 rok.

Wykaz osób popierających udział mieszkańca w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2018 rok.