Informacja z otwarcia ofert - Strefa Płatnego Parkowania

 

Informacja z otwarcia oferta z dbia 18.06.2019 r. - dot: przetargu nieograniczonego polegającego na zorganizowaniu i zarzadzaniu Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Kościana