ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 33/ZO/2019 na wykonywanie bezwykopowego remontu - wzmacnianiu studni betonowych kanalizacyjnych w sytuacjach awaryjnych jako jedyna wpłynęła oferta firmy Cons Control Marcin Kupiec.