Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Ruszkiewicza - Burmistrza Miasta Kościana złożone według stanu na dzień 31.12.2018r.

oświadczenie 

uzupełnienie oświadczenia