Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (węgiel)

Oferta 

Wzór umowy