Informacja z otwarcia ofert - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.08.2019 r. - przetarg nieograniczony dot: przebudowy oświetlenia w ul. Północnej oraz budowy oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie