Unieważnienie postępowania - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie.

Kościan, 29.08.2019 r.

BZP.271.1.15.2019

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie  art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) zawiadamia się o unieważnieniu postępowaniao zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę oświetlenia w ul. Północnej oraz budowę oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”.

 

Uzasadnienie prawne - art. 93 ust. 1  pkt 4 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. z  2018 r.  poz. 1986  ze zmianami).                        

Uzasadnienie faktyczne- W postępowaniu zostały złożone oferty firm:

  1. ZESTI FOS sp. z o.o. 05-140 Serock , Dębe 5G za cenę 243.755,55 zł
  2. Instalatorstwo Elektryczne Piotr Tomczak ul. Chełmońskiego 28, 64-100 Leszno za cenę 201.280,18 zł.

Zamawiający na w/w robotę budowlaną przeznaczył kwotę w wysokości  130.00,00złW związku z powyższym unieważniono postępowanie z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższa kwotę którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych