ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 44/ZO/2019 na sprzedaż dostawę i rozładunek PIX-u 113 najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy P.P.H.U. Węglo Stal Waldemar Biskupek z Gliwic.
Druga oferta została złożona przez Brenntag Polska Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle.