ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 42/ZO/2019 na sprzedaż dostawę i rozładunek rur i armatury najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Firmy HAŁAS Krzysztof Hałas z Leszna.
Druga oferta została złożona przez PUMEX S.C. Ostrów Wlkp.