UCHWAŁA NR IX/86/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 29 SIERPNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2019-2030

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości