ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 46/ZO/2019 na sprzedaż, dostawę, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy AGREGATY PEX-POOL PLUS z Dębicy.

Pozostałe złożone oferty:

1. Elektro Serwis Pociasek Witold, Brzeźnica

2. Elektro Instal Damian Stasiak, Poznań

3. Cagen Sp. z o.o. Wysogotowo.

Działając zgodnie z § 11 ust. 6 Regulaminu procedur dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. o wartości nie przekraczającej 30 000 euro zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Black Water Energia Sp. z o.o. z Gdańska. Wykonawca nie uzupełnił oferty o brakujący dokument w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.