UCHWAŁA NR SO-0950/34/12/Ln/2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W P-NIU Z DN.18.09.19 W SPR.WYDANIA NA WNIOSEK KREDYTOBIORCY OPINII O MOŻLIWOŚCI SPŁATY KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Treść uchwały