ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 52/ZO/2019 na dostawę i montaż nowego kotła gazowego 2-funcyjnego na SUW Jesionowa
jako jedyna została złożona oferta przez INSTALEXPERT s.c. Kościan.