Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje

 

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę Miejską Kościan w 2019 roku wraz ze specyfikacją warunków przetargu.

Pytania i odpowiedzi z dnia 29.10.2019 r.

Sprawozdania budżetowe 2016 r.

Sprawozdania budzetowe 2017 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 31.10.2019 r.

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.11.2019 r.