Informacja z otwarcia ofert - udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 22.10.2019 r. na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 3 500 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miejskiej Kościan