UCHWAŁA NR X/99/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WPF GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2019-2030

Treść uchwały