Ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawa i przesył paliwa gazowego

Kościan, dnia 05 listopada 2019 r.

BZP. 271.1.20.2019

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

          Informuje się, że w dniu 26.09.2019 r. podpisano umowę z  PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Departament Klientów Biznesowych Biuro Klientów Instytucjonalnych, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa  na dostawę i przesył paliwa  gazowego do celów grzewczych na obiekcie  przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie    za cenę 679 097,72  zł.

 

 

                                                                                                                             z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                            /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                           Kierownik Biura Zamówień Publicznych