Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowy zakup energii elektrycznej

 Ogłoszenie w Dz. Urz. UE-OJ/S  nr    2019/S 214- 525172   z dnia 06.11.2019 r.  postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kościana

Energia załączniki

Zmiana siwz z dnia 02.12.2019

Zmiana siwz z dnia 03.12.2019

Nowy załącznik  do siwz nr 8 - Formularz cenowy