ogłoszenie o zawarciu umowy - udzielenie długoterminowego kredytu

Kościan, dnia 20 listopada 2019 r.

BZP. 271.1.19.2019

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 Informuje się, że w dniu 12.11.2019 r. podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa  na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 3.500.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miejskiej  Kościan  za cenę  252 037,05 zł.

 

 

                                                                                                                      z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                      /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                      Kierownik Biura Zamówień Publicznych