Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa systemu monitoringu w mieście Kościanie

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.2019 r. postępowania o zamówienie  publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Kościanie