ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 1/ZO/2020 na inwentaryzację remontowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych najkorzystniejsza oferta została złozona przez Przedsiebiorstwo Usług Geodezyjno_Kartograficznych Sp. C. St. Bresiński, M.Żurczak ul. Kwiatowa 3,Kościan.
Pozostałe oferty zostały złożone przez:
1. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne s.c. B. Jędrowiak, A. Jędrowiak Jerka , ul Kościańska 12
2. Usługi Geodezyjne KOMPAS Flieger Rafał Kościan, ul. Wielichowska 42/1
3. Complex - Projekt Sp. c. I. Wrześniewska, C. Marcinkowski Kościan, ul. Marcinkowskiego 2a/1

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 3/ZO/2020 na wykonywanie projektów przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych lub wodociągowo-kanalizacyjnych jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez PROCAL Magdalena Stachowiak ul. Katowicka,  Poznań