Informacja z otwarcia ofert- budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.12.2019 r.-budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie  ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody” oraz wymianę opraw oświetleniowych ze sterownikami lokalnymi i słupów w ramach realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan”,