ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniach ofertowych:
- nr 4/ZO/2020 na sprzedaż i dostawę odczynników chemicznych jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez AQUA LAB A. Sierzputowski i 

  Wspólnicy ul. Zabłocka 10, Warszawa
- nr 5/ZO/2020 na sprzedaż i dostawę testów kuwetowych, materiału odniesienia oraz wkładów do dozowników jako jedyna wpłynęła oferta 

  złożona przez Hach Lange Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, Wrocław
- 6/ZO/2020 na sprzedaż i dostawę wapna palonego-mielonego najkorzystniejszą ofertę złożyło Centrum Wypału Wapna Częstocice Sp. z o.o.
  ul. Świętokrzyska 27, Ostrowiec Świętokrzyski.
  Pozostałe oferty zostały złożone przez: firmę Materiały Budowlane BUDMAR Sp. z o.o. Łańcut i MDV ENERGIA Sp. z o.o., Sp. K. Puck.