Zawiadomienie o wyborze oferty - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych

Zawiadomienie