Informacja z otwarcia ofert - kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kościana

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2019 r. do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kościana.